torna

Detall de la notícia

Imatge 3112161

El principal repte de l'epidèmia del VIH és la detecció precoç de la infecció

Amb motiu del 20 de octubre Dia de la Prova Ràpida del VIH, la Conselleria de Salut recorda que un dels principals reptes contra l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana és la detecció precoç de la infecció.

Precisament, el dia d’avui serveix per recordar que la prova del VIH permet saber si es pateix la infecció i, en cas positiu, beneficiar-se com més aviat millor del tractament adequat, gaudir d’una bona qualitat de vida i adoptar les mesures necessàries per evitar la transmissió de la infecció a altres persones.

En aquest sentit, la detecció precoç és una acció prioritària contra el VIH i clau per a la prevenció de la infecció. A les Illes Balears 5 de cada 10 persones són diagnosticades de VIH amb retard, atès que la infecció pot no presentar símptomes durant un llarg període de temps, cosa que fa que es pugui tenir la infecció i estar aparentment sa.  

Els tractaments actuals per a la infecció pel VIH són molt eficaços i les persones infectades en seguiment mèdic tenen una qualitat i expectativa de vida similar a les que no el tenen. El diagnòstic tardà empitjora la resposta al tractament.

La Conselleria de Salut recorda que totes les persones som susceptibles davant la infecció pel VIH, per la qual cosa és necessari fer-se la prova si s’han tengut relacions sexuals amb penetració sense preservatiu (anal, vaginal i/o oral); si es comparteix material per injectar-se drogues (xeringues, agulles, culleres, filtres, etc.); si s’ha patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis, o si es té parella estable i es vol deixar d’utilitzar el preservatiu.

On es pot fer la prova del VIH?

La prova es pot fer en el centre de salut referència o en un laboratori privat.

Hi ha les proves ràpides per detectar la infecció. Aquestes proves es fan amb una petita punxada en un dit. Permeten saber els resultats en 20 minuts i en cas que sigui positiu cal fer una prova convencional (anàlisi de sang).

Amb l’objectiu de facilitar a la població l’accés a la prova, la Direcció General de Salut Pública i Participació impulsa i dona suport al programa de proves ràpides de detecció del VIH en entorns no clínics.

De manera gratuïta i confidencial sense presentar cap tipus de documentació en els llocs següents:

ALES (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears). C/ del General Riera, 3, 2n A. 07003 Palma de Mallorca. Cal sol•licitar cita prèvia al tel. 680 73 03 03.
 
CAITS (Centre de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual), ambulatori del Carme, 3r pis, consultes 30 i 31. C/ del Carme 18, 07003 Palma, tel. 971 175 729. Horari: de dilluns a divendres, de 14.30 a 20.30 hores.


De forma anònima, confidencial i sense haver de presentar cap tipus de documentació, amb un cost de 5 €, a les oficines de farmàcia següents:

Mallorca
Farmàcia Vicens Caldentey. C/ dels Reis Catòlics, 60, 07007 Palma.
Farmàcia Besalduch-Besalduch. Pl. del Tren, 7, 07400 Sa Pobla.
Farmàcia Gisbert-Planas-Planas. C/ de Mancor, 60-62, 07300 Inca.
Farmàcia Frau-Frau. C/ de Cerdà, 1, 07013 Palma.
Farmàcia Alcover Casasnovas, R. Av. de Joan Miró, 186, 07015 Palma.
Farmàcia Sureda-Pedrals. C/ del Tren, 6, 07500 Manacor.

Menorca
Farmàcia Seguí Puntas. Av. de Vives Llull, 16, 07703 Maó.

Eivissa
Farmàcia Josefa Torres Torres. Av. d’Isidor Macabich, 56, 07800 Eivissa.

Més informació a http://vihsida.caib.es