torna

Detall de la notícia

Imatge 3112069

El Consell de Salut Laboral aprova un procediment per detectar i reconèixer malalties professionals

El Consell de Salut Laboral ha aprovat també el procediment de comunicació de sospita de malalties professionals, que descriu les actuacions que s’han de dur a terme quan els facultatius del sistema públic de salut (SPS) o dels serveis de prevenció de riscs laborals (SPRL) es trobin amb una persona de la qual se sospiti que pateix una malaltia que pot tenir un origen de caire professional. El circuit permetrà, així mateix, detectar i reconèixer malalties que fins ara no estaven reconegudes com a tals.

La consellera de Salut ha explicat que les malalties professionals, és a dir, les produïdes a conseqüència del treball, estan “infradeclarades”, la qual cosa “dificulta l’elaboració d’estratègies preventives i de diagnòstic precoç”. Per això, ha afegit que un dels objectius essencials de l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 del Govern és “millorar la detecció i comunicació” d’aquestes patologies.

En aquest sentit, Gómez ha recordat que durant aquests dos anys s’ha reprès un grup de feina, liderat per la Conselleria de Treball, amb representants de la Direcció General de Treball i Salut Laboral; del Servei de Salut de les Illes Balears; de la Direcció General de Salut Pública i Participació; de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS); de la Inspecció de Treball i, posteriorment, de les mútues, per elaborar de manera consensuada un procediment de comunicació de sospita de malalties professionals.

En el funcionament d’aquest procediment, i particularment en la sospita de malalties, els professionals d’atenció primària tenen un paper clau. Després, l’estudi d’aquestes sospites recau en la unitat de malalties professionals del futur Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.

Gómez ha recalcat que la posada en marxa d’aquesta iniciativa tendrà dues repercussions positives: d’una banda, permetrà millorar la salut de les persones treballadores, ja que contribuirà a evitar algunes malalties professionals i a diagnosticar-ne i tractar-ne d’altres més prest, per ventura quan encara siguin reversibles. De l’altra, repercutirà positivament sobre l’economia de la comunitat perquè suposarà un estalvi econòmic molt important per al Servei de Salut, ja que el diagnòstic i el tractament de les malalties professionals ha de ser a càrrec de les mútues. Actualment, atès que la majoria passen per patologies comunes, el cost del diagnòstic i el tractament l’assumeix el Servei de Salut i, per tant, la Comunitat Autònoma.