vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3111805

ADQUISICIONES

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries per a la concertació de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, així com la normativa específica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.