torna

Detall de la notícia

Informació pública del projecte de decret sobre la conservació de la posidònia (Posidonia oceanica) a les Illes Balears

En data 31 d'octubre de 2017 es va publicar al BOIB núm. 133 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre la conservació de la posidònia (Posidonia oceanica) a les Illes Balears.

Es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: http://participaciociutadana.caib.es.

Podeu consultar l'esborrany del Projecte de decret en l'enllaç següent.