torna

Detall de la notícia

Llistat provisionals subvencions APIMAs i Federacions (actualitzat)

 

Aquí trobareu els llistat provisionals d'admesos i exclosos dels Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions.

Recordau que abans del 31 d'octubre s'han d'enviar la resta dels annexos corresponents així com les factures justificatives. A més d'entregar-ho al registres corresponents és important que ens n'avenceu una copia a traves de fax al 971 17 69 58 o per correu electrònic a sce@dgice.caib.es