torna

Detall de la notícia

Informació pública avantprojecte de Llei agrària de les Illes Balears

En data 31 d'octubre de 2017 es va publicar al BOIB núm. 133 la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca d'11 d'octubre de 2017, per la qual es sotmet a informació pública l'Avantprojecte de Llei Agrària de les Illes Balears.

L'esmentada resolució dona la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: http://participaciociutadana.caib.es.