torna

Detall de la notícia

Imatge 3109659

El Govern de les Illes Balears, el de Catalunya i la UIB presenten l'Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi

Aquest dimarts el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han presentat l'Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi, coordinada pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB).

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració entre les tres institucions a partir de dos convenis. El primer el van signar la Generalitat de Catalunya – per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística- i la UIB l’any 2014 per realitzar el treball de camp i la recollida de dades per a l’enquesta. En el segon, subscrit el 2016, hi va participar, a més, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i tenia com a objectiu la fase final d’explotació de l’enquesta i la difusió dels resultats.

Aquest dimarts han presentat els resultats d’aquesta anàlisi el rector de la UIB, Llorenç Huguet; la directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, Marta Fuxà; la de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, i Maria del Mar Vanrell, coordinadora de la publicació juntament amb el doctor en Filologia Catalana i especialitsa en sociolingüística, Joan Melià.

L’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi és la segona edició de l’enquesta que, per primera vegada, es va realitzar entre els anys 2003 i 2004, l’Enquesta sociolingüística 2004 (ES2004). Tant l’una com l’altra formaven part d’enquestes que es feien paral·lelament al conjunt dels territoris de parla catalana. Aquests fets permeten analitzar l’evolució dels canvis demolingüístics de les Illes Balears en aquest període de deu anys i també comparar la situació de la llengua catalana a cadascun dels territoris del domini lingüístic.

La finalitat principal que es persegueix amb un estudi d’aquestes característiques és obtenir dades que permetin conèixer, des del punt de vista sociolingüístic, la població, actualment tan canviant en el cas de les Illes Balears, i que possibilitin dissenyar una política lingüística fonamentada en la realitat. Disposar d’informació sobre la diversitat lingüística present a les Illes Balears, els usos lingüístics dels ciutadans en els diversos àmbits, i les actituds i creences sobre diversos aspectes vinculats amb les llengües és essencial per a poder detectar necessitats i oportunitats a l’hora d’endegar actuacions vinculades amb el coneixement i l’ús social de la llengua catalana.

L’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi està estructurada en onze capítols. Al primer es presenta l’estudi demoscòpic. Al segon s’aporta informació sobre la composició demogràfica de les Illes Balears en el moment de fer-se l’enquesta. Els capítols tercer a desè analitzen diversos aspectes vinculats amb els resultats de l’enquesta. Finalment, el capítol onzè recull les conclusions general de l’anàlisi.

La publicació es pot consultar en línia a: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3107481&coduo=2390443&lang=ca