torna

Detall de la notícia

Imatge 3109497

29 centres de secundària introduiran la robòtica a l'ESO amb el programa RobotIB

S’ha publicat el llistat provisional dels centres seleccionats a la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2017-2018 (BOIB núm. 119, de 28 de setembre).

S’han rebut 43 sol·licituds de centres, 31 dels quals de Mallorca, 7 d’Eivissa i 5 de Menorca. La comissió de valoració, seguint els criteris de selecció establerts a la convocatòria, n’ha seleccionat 25. A aquests s’hi han d’afegir 4 centres seu de la formació, la qual cosa seran 29 els centres que implantaran el programa (21 a Mallorca, 4 a Menorca i 4 a Eivissa).

Els objectius del programa són els següents:

  • Potenciar la robòtica com a eina pedagògica entre l’alumnat d’ESO.
  • Dotar els centres d’ESO del material inicial necessari per introduir aquests continguts a la matèria de tecnologia o en el treball per projectes.
  • Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per fer servir aquest material amb l’alumnat.

Cada un d’aquests 29 centres de secundària rebrà una dotació amb el material bàsic (joc de components d’introducció al control amb Arduino i robots per a un grup classe). A més, el professorat de l’àrea de tecnologia rebrà la formació per conèixer el material amb el qual ha estat dotat el seu centre, com fer-lo servir per treballar amb els alumnes i per dissenyar i implementar a l’aula un projecte de robòtica.