torna

Detall de la notícia

Concurs públic per a l'atorgament d'una llicència per a la prestació de radiodifusió

Publicada al BOIB de 21 d'octubre de 2017 la convocatòria aprovada per Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2017 del concurs públic per a l'atorgament d'una llicència per a la prestació del servei de radiodifusió sonora comercial en freqüència modulada.

Data limit de presentació d'ofertes fins al 13 de novembre de 2017 a les 14 hores.