torna

Detall de la notícia

Puntuació del mèrits presentats al procés de selecció per cobrir una plaça de personal laboral interí d'Enginyer/a Agrònom o Veterinari/ària