torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a la redacció del projecte de Decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes de serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text de l’esborrany de Decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre els motius i objectius que es volen dur a terme amb l’aprovació d’aquest decret.

Així, abans de la redacció de l’esborrany de Decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través de la pàgina web de la Direcció General de Ports i Aeroports o del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en  el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en el mateix termini. 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.