torna

Detall de la notícia

Imatge 3106013

Ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears per a l'any 2017

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 26 d'octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques destinades a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) , Clústers i Centres Tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen.

El termini per presentar les sol·lcituds és de un mes, comptador a partir del tercer dia hàbil d'haver-se publicat aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria. 

Enllaços