torna

Detall de la notícia

Imatge 3104447

Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. NOVETAT - Llista definitiva (3r període)

S’ha publicat en el BOIB núm. 126, de 14 d’octubre de 2017, la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 d’octubre de 2017 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 8 de gener fins al dia 31 de desembre de 2018, amb l’excepció del mes d’agost de 2018. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores.

Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Terminis

Les sol·licituds es poden presentar dins els terminis següents:

a) Per a les estades que tenguin lloc entre el 8 de gener i el 30 d’abril de 2018 les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 10 de novembre de 2017.

b) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2018, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de març de 2018.

c) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2018, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de juny de 2018.