vuelve

Detalle de la noticia

Estudi de vulnerabilitat front al Canvi Climàtic de les Illes Balears

En aquesta pàgina trobareu 2 estudis que us podeu descarregar que analitzen la vulnerabilitat front al canvi climàtic de les Illes Balears des de diferents perspectives:

 

FULL DE RUTA PER A L'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE LES ILLES BALEARS. ANÀLISI DE RISC CLIMÀTIC (Factor CO2, 2016)

Amb l’objectiu d’identificar quins àmbits poden ser els més rellevants per a l’actuació en matèria d’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears, aquest document presenta l’anàlisi de riscos climàtics sobre les set àrees d’actuació identificades com les més rellevants

  • Energia. Sector centrat principalment en la generació elèctrica.
  • Medi natural. Àmbit que inclou tant la biodiversitat terrestre com la marina i la fluvial.
  • Primari. Sector que inclou les activitats d’agricultura, de ramaderia, de pesca i forestals.
  • Salut. Àmbit enfocat a la salut humana i a les infraestructures per al seu servei.
  • Territori. Àmbit que fa referència a les zones urbanes i rurals i a les infraestructures associades a aquestes, però també a les pautes seguides per ordenar els usos del sòl.
  • Turisme. Sector que inclou l’activitat del turisme, principal motor econòmic de les Illes Balears.
  • Aigua. Sector que inclou tant el recurs hídric com les infraestructures associades a la gestió de l’aigua.

 

ESTUDI SOBRE VULNERABILITAT SECTORIAL I RISCOS DAVANT DELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC (La Vola, 2018)

Aquest estudi de la vulnerabilitat del territori balear s’ha realitzat a través del càlcul de diversos indicadors de vulnerabilitat específics que s’han seleccionat amb la col·laboració de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del GOIB i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Els indicadors seleccionats són fruit de la relació entre els impactes del canvi climàtic (l’increment de temperatura i variació en el règim de precipitacions), els principals riscos derivats d’aquests impactes (com els canvis en els cultius, l’increment del risc d’incendi, etc.) i els diferents sectors econòmics analitzats (l’agrícola, el ramader, el forestal, el turístic, etc.). Els indicadors de vulnerabilitat obtinguts es presenten en forma de mapa municipalitzat.