torna

Detall de la notícia

Imatge 3096808

Educació inicia la tramitació per crear un servei de prevenció de riscs laborals propi

A la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació que ha tingut lloc avui s’ha presentat als sindicats l’esborrany del decret pel qual es crea el servei de prevenció de riscs laborals de la Conselleria d’Educació i Universitat, el qual, una vegada creat, donarà cobertura als més de 12.000 docents que fan feina als centres educatius públics de les Illes Balears. Tots els representants sindicals de la Mesa han donat suport a la proposta.
 
Es tracta d’un servei de prevenció de riscs laborals per al personal docent dependent de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat que prestarà servei als centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest servei té la finalitat de promoure la millora de les condicions de feina i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que es deriven del treball.
 
Amb la creació d’aquest servei es dona resposta a una reivindicació històrica dels agents socials de les Illes Balears i es compleix un dels compromisos de l’Acord marc signat el setembre de 2015 per la Conselleria i els sindicats STEI i FECCOO, que compta també amb el suport del sindicat ANPE.
 
La tramitació administrativa del decret comença avui, després de rebre les aportacions inicials dels agents socials i de diferents entitats. A partir d’ara, es presentarà i debatrà als comitès de seguretat i salut de cada una de les illes i, finalment, arribarà a la Comissió Paritària del Govern de les Illes Balears per rebre’n les aportacions corresponents.
 
Una vegada tancat el document, el decret passarà al Consell Consultiu per a l’aprovació definitiva.