torna

Detall de la notícia

Imatge 3096297

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 2018

En data 17 de desembre de 2018 es publica a la pàgina web de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), en els taulers d’anuncis de l’EBAP, i a les seus de l’EBAP de Menorca i d’Eivissa, les llistes definitives de persones que han superat les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial (amb indicació de la puntuació obtinguda), convocades per la Resolució de 8 d'octubre de 2018 del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (BOIB núm. 125, d'11 d’octubre).

També es publica la Resolució del director gerent de l'EBAP per la qual s'aprovaren les llistes definitives de persones aspirants que varen superat les proves d'acreditació física de les tres seus, i que resol publicar aquestes llistes i expedir-ne els certificats a cada una de les persones aspirants.

-----

3.12.2018

En data 3 de desembre de 2018 es publica la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local convocades per Resolució de 8 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 125, d'11 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Aquesta relació es publica de manera diferenciada per llocs de convocatòria.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 2 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar al·legacions a les notes obtingudes.

-----

16.11.2018

En data 16 de novembre de 2018 es publiquen les llistes definitves de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca, Menorca i Eivissa amb indicació del lloc i hora de la convocatòria de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 8 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 125, d'11 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

  • MALLORCA: 20/11/2018 a les 8.30 hores

          Poliesportiu municipal Mateu Cañellas, carretera Alcudia s/n i piscina municipal d'Inca

  • MENORCA: 23/11/2018 a les 11 hores

          Poliesportiu municipal Maó, carrer de Ses Quatre Boques s/n

  • EIVISSA I FORMENTERA: 26/11/2018  a les 11 hores

          Poliesportiu municipal Can Misses, carrer de Campanitx nº 26

-----

15.10.2018

S'han publicat les instruccions, els requisits i el termini d’inscripció de les proves per acreditar l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local de les Illes Balears, indicades en l’article 163 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears). (BOIB núm 125 d'11 d'octubre de 2018).

Properament, l’EBAP publicarà els dies i els horaris concrets de les proves físiques, que està previst que es facin el mes de novembre de 2018, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.