torna

Detall de la notícia

Imatge 3096297

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 2018

8.11.2018

En data 8 de novembre de 2018 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca, Menorca i Eivissa amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 8 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 125, d'11 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

En una propera comunicació s'informarà de la distribució horària, axí com el lloc de les proves.

-----

15.10.2018

S'han publicat les instruccions, els requisits i el termini d’inscripció de les proves per acreditar l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local de les Illes Balears, indicades en l’article 163 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears). (BOIB núm 125 d'11 d'octubre de 2018).

Properament, l’EBAP publicarà els dies i els horaris concrets de les proves físiques, que està previst que es facin el mes de novembre de 2018, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.