torna

Detall de la notícia

Imatge 3089931

El consens marca el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana

S'ha celebrat en el Parlament el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, l'òrgan d'assessorament i consulta en matèria lingüística adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. L'integren persones i entitats representatives de les Illes Balears, les quals són convidades a participar de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern de les Illes Balears per incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua oficial pròpia de les Illes Balears. Aquest òrgan de participació permet que la xarxa ciutadana organitzada entorn de la defensa de la llengua catalana pugui participar en el disseny de la política lingüística del Govern.

En el Ple d'aquest dijous, després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, s'ha aprovat el document elaborat per la Ponència Sectorial de Sanitat presidida per Isidor Marí. La Ponència Sectorial de Sanitat es va constituir el 13 de gener de 2017 i de llavors ençà ha duit a terme diferents reunions I sessions de feina. El document Anàlisi de la situació lingüística del sector sanitari a les Illes Balears, s'ha aprovat per unanimitat.

També, s'ha valorat i posteriorment aprovat el document el·laborat per la Ponència de Planificació. Fanny Tur consellera de Cultura, Participació i Esports ha recordat que l'encàrrec que es va fer a la Ponència de Planificació el juliol passat va ser: "revisar el marc normatiu en els aspectes que directament o indirectament, regulen els usos lingüístics o els afecten, a fi de detectar-hi necessitats i mancances, i de proposar iniciatives legislatives orientades a corregir-les, incloent-hi les previstes en el Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021. Aquesta proposta s'entén que ha de servir d'orientació per a l'acció legislativa institucional". S'ha donat compte de les accions contemplades al Pla d'Actuacions dutes a terme fins ara. El document Anàlisi del marc normatiu en matèrica lingüística a les Illes Balears també ha estat aprovat per unanimitat.

La consellera Fanny Tur, ha agraït la feina feta als membres de les dues Ponències i ha encoratjat a les entitats i persones allà reunides a seguir treballant en el camí de la normalització lingüística. Per la seva part, el vicepresident del Govern, Biel Barceló ha remarcat que: "és precisament en aquests moments tan difícils per la democràcia, quan més hem de cuidar la nostra llengua".

Finalment, és necessari remarcar que el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de participació reactivat durant aquesta legislatura, demostrant així el compromís ferm del Govern de les Illes Balears en la normalització lingüística i en garantir als ciutadans del nostre país l'ús normal de la llengua pròpia del nostre territori.