torna

Detall de la notícia

Imatge 3083490

L'EBAP convoca proves d'aptitud física dels membres de policies locals per a 2017 en un primer pas cap a les noves oposicions

L'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) ha publicat la convocatòria de  proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local de les Illes Balears per a 2017, adequades a l’exercici de la funció policial. Les proves d’avaluació d’aquest certificat s’han de convocar anualment i enguany seran un primer pas cap a les noves oposicions als cossos de policia local previstes per a l’inici de l’any vinent segons el pla posat en marxa per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.

La realització de les proves d’aptitud física està prevista durant el proper mes de novembre i es durà a terme de manera descentralitzada a Mallorca, Menorca i Eivissa —a instal·lacions esportives ubicades a Inca, Maó i Eivissa—, tal com estableix la resolució del director gerent de l'EBAP, Jaime Tovar, publicada avui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Les persones que acreditin el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP resten exempts de dur a terme les proves físiques en qualsevol procés selectiu en què participin. La validesa dels certificats és de dos anys a comptar des del dia de la superació de les proves, de tal manera que les persones que ho aconsegueixin ja no hauran de fer les proves en cas que es presentin al proper procés d’oposicions de places de cossos de policia local previst per a l’any 2018.
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques impulsa aquest procés d’oferta pública i la modificació de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears amb l’objectiu d’estabilitzar i fidelitzar les plantilles. Aquesta reforma legislativa preveu que les places estructurals estaran integrades per funcionaris de carrera, així com mesures per millorar la coordinació i la seguretat pública a través d’un nou model de proximitat orientat a la mediació per a la resolució de conflictes i basat en criteris ètics.
El Govern manté la previsió de publicar la convocatòria per a l’inici del procés d’oposicions a la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins d’aquest darrer trimestre de 2017, i que els primers exàmens per a les primeres categories, cossos i escales es puguin celebrar a l’inici de 2018.  Aquest procés s’emmarca dins del pla de regularització de la interinitat a la CAIB, i també als cossos de policies locals,  i suposarà la convocatòria de més de 8.000 places de funcionari de carrera durant els pròxims tres anys.

El termini per presentar sol·licituds per a les proves d’aptitud física és de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria d’aquestes proves en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per dur a terme aquest procediment, es declara la tramitació d’urgència. Els dies, les hores i els llocs de realització de les proves s'anunciaran amb una antelació mínima de tres dies.