torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació a la proposta de declaració de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i ampliació de la superfície d'algunes de les existents en l'àmbit de les Illes Balears

En el BOIB núm. 122 de dia 5/10/2017 es publicà el tràmit d’informació pública del procediment de declaració de noves zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i ampliació de la superfície d’algunes de les existents a l’àmbit de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears du a terme el procés d’informació pública. Aquesta proposta pretén declarar noves zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i ampliar la superfície d’algunes de les existents a l’àmbit de les Illes Balears, amb l’objectiu de garantir la protecció de determinades espècies. En conseqüència, la identificació i delimitació d’aquests tipus d’espais es fonamenta en la presencia d’espècies d’aus la conservació de les quals, en el nostre àmbit territorial, no està totalment garantida per les ZEPA existents, atenent a criteris biològics.

L’avanç dels coneixements disponibles i els canvis sobrevinguts en la distribució de les aus en la Comunitat autònoma aconsellen modificar i completar la xarxa de ZEPA de l’arxipèlag.

Per presentar al·legacions us podeu adreçar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada al C/Gremi Corredors, 10, 1 Polígon de Son Rossinyol de Palma i per qualsevol del mitjans indicats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.