torna

Detall de la notícia

Imatge 3083263

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local

11.10.2017

Atesos els dubtes que han sorgit per diversos canals, l'EBAP informa que per acreditar el que disposa la base 2 d’aquesta convocatòria respecte d’estar en actiu o d’haver-hi estat en l’any immediatament anterior, és necessari presentar un certificat de serveis prestats de l’ajuntament, o un document de consentiment, per tal que l’EBAP en faci la consulta al Registre de Policies Locals de la Direcció General d’Emergències i Interior o de les prefectures de policia local corresponents.

En el cas d’haver lliurat només la nòmina també s’haurà de lliurar el document de consentiment.

En l'apartat de documents hi ha un model de consentiment de consulta.

-----

05.10.2017

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 5 d'octubre de 2017 es publica la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 29 de setembre de 2017 per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial.

Presentació de sol·licituds del 6 al 24 d'octubre (amdós inclosos)

Per accedir a les bases i a les inscripcions, podeu clicar en els enllaços següents: