torna

Detall de la notícia

Imatge 3081723

Consulta prèvia sobre la proposta de projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció del text, perquè les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma puguin opinar i fer aportacions.

Als efecte de permetre fer aquestes aportacions, aqui poden trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears, pot fer les aportacions que consideri adequades sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, seleccionant aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Secretaria General de la Conselleria de Innovació Recerca i Turisme, carrer Montenegro 5, 07012, Palma, en el mateix termini.