torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del Decret pel qual s'aprova el Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

Amb l'objectiu de permetre fer les aportacions, aquí podran trobar informació sobre:


a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c.  Objectius de la norma.
d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del Projecte de Decret, poden fer les aportacions que considerin oportunes sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest
enlace, (http://www.caib.es/sites/participacio/ca/consulta_pravia_a_lelaboracia_de_normativa/ en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, carrer Montenegro, 5, 07012 de Palma, en el mateix termini.