torna

Detall de la notícia

Imatge 3079310

Salut aportarà 132.000 euros per a l'atenció a les drogodependències i altres addiccions a Eivissa i Formentera

La Conselleria de Salut aportarà 132.000 euros per a l’atenció a les drogodependències i altres addiccions a Eivissa i Formentera, gràcies als convenis de col•laboració amb els consells insulars de les dues illes que ha autoritzat avui el Consell de Govern. La firma dels acords, que dona continuïtat a la tasca mantinguda fins ara, té per objectiu sumar esforços i promoure la planificació integral i la coordinació entre diferents institucions per tal d’aconseguir resultats efectius en la lluita contra les drogodependències i altres addiccions.

En el cas concret del Conveni amb el Consell Insular d’Eivissa, pel qual Salut aportarà 127.488 euros, la finalitat és la col·laboració en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per al desenvolupament de programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.

Concretament, les accions que integren el tractament ambulatori i residencial són:

a) La prescripció de metadona als usuaris amb dependència d’opiacis per part dels metges de les unitats de conductes addictives (UCA).

b)  El programa de formació per a professionals.

c) El programa d’atenció i tractament ambulatori: cobertura d’assistència ambulatòria a les drogodependències i altres addiccions a través d’un equip professional que dona cobertura a la unitat de conductes addictives.

d) Els recursos complementaris: centre de contenció Andana; centre de dia Arrels; Programa base (comunitat terapèutica Ses Sitjoles); programa “Just a temps”; programa “Ciberjove”; programa “Centre de dia Projecte Jove”; programa d’intervenció familiar, i Comunitat Itaca.

Pel que fa al Conveni amb el Consell Insular de Formentera, permetrà també impulsar les accions i els programes en l’àmbit de les drogodependències i altres addiccions, en relació amb l’atenció i el tractament ambulatori de les persones amb aquests problemes i la coordinació per al desenvolupament de programes de prevenció. Les actuacions de prevenció s’adreçaran al medi escolar i sociocomunitari i procuraran una millor coordinació d’equips de les àrees educatives, sanitàries i socials. En aquest cas, la Conselleria de Salut aportarà 4.608 euros.

Com en el cas del conveni amb el Consell Insular d’Eivissa, les accions a Formentera s’han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. En els dos casos es crearà una comissió de seguiment i s’ha d’elaborar una memòria d’activitats.