torna

Detall de la notícia

Imatge 3076690

320 auxiliars de conversa per als centres educatius de les Illes

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha assistit avui matí a la primera jornada d’acollida del Programa d’Auxiliars de Conversa. La trobada, que ha tingut lloc a l’edifici Jovellanos de la UIB, s’ha adreçat als auxiliars de conversa dels centres educatius de primària de Mallorca. També han assistit la cònsol americana, Kimberly Marschall,  i el director del British Council a Mallorca, Michael Leahy.

 

La jornada d’avui és la primera d’un total de quatre reunions en les quals la Conselleria d’Educació i Universitat oferirà orientació i informació sobre aquest programa als auxiliars de conversa assignats als centres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En aquesta ocasió, la trobada s’adreça als auxiliars dels centres educatius de primària de Mallorca. Les properes s’han previst per dia 4 d’octubre a Mallorca per als auxiliars dels centres educatius de secundària; 5 d’octubre a Eivissa i 9 d’octubre a Menorca. A Mallorca se celebraran a la Universitat de les Illes Balears, al saló d’actes de l’edifici Jovellanos i a Menorca i a Eivissa, a les seus universitàries corresponents.

 

Els auxiliars de conversa són becaris o beneficiaris d’ajuts públics que provenen d’altres països, amb estudis universitaris i coneixements de la llengua de l’estat que els acull.  Es tracta d’un col•laborador lingüístic que contribueix a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera.

 

Anualment es convoquen places per als auxiliars de conversa espanyols a centres educatius públics d’Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Nova Zelanda, Portugal i Regne Unit i, recíprocament, per a auxiliars de conversa d’aquests països a l’Estat espanyol. Els auxiliars de conversa reben de l’Administració un ajut mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa; fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a través d’una convocatòria d’àmbit estatal, selecciona els becaris a través d’acords bilaterals amb els diferents països.

 

 

Dels 320 auxiliars que s’adscriuen als centres educatius de les Illes Balears, la majoria són d’anglès, 279;  i la resta són d’alemany, 26, i de francès, 15.

 

Per al curs 2017-2018 el MECD finançarà 20 d’aquests auxiliars (10 d’anglès, 5 de francès i 5 d’alemany). La resta seran finançats directament per la Conselleria d’Educació i Universitat, amb una inversió d’1.765.200 euros. Aquest import cobreix els ajuts i l’assegurança de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.

 

Cal recordar que l’any passat, a causa del gran augment del nombre de places ofertes, el Ministeri no va disposar dels auxiliars suficients per cobrir totes les places i la Conselleria d’Educació i Universitat va constituir una borsa pròpia d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres mitjançant una convocatòria pública, que tornarà a convocar aquest curs. Poden formar part d’aquesta borsa les persones que reuneixin els mateixos requisits que estableix l’acord de col•laboració signat pel MECD. Aquesta borsa pròpia va permetre cobrir places resultants de renúncies o baixes dels auxiliars assignats, fet que ha suposat que el curs 16/17 sigui el que més  auxiliars ha incorporat als centres educatius. Així, i com a segon any d’aquesta iniciativa s’espera poder cobrir totes les places pressupostades.

 

La finalitat d’aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests col•laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres de primària (CEIP), els concertats i els IES, així com les escoles oficials d’idiomes (EOI), els centres integrats de formació professional (CIFP) i els centres d’educació de persones adultes (CEPA).