torna

Detall de la notícia

Imatge 3075897

Els alumnes de Menorca participen per primer cop a ICAPE

Els alumnes de Menorca participaran enguany per primer cop a ICAPE, el programa d’impuls a l’emprenedoria social. Un total de 16 grups d’estudiants procedents de vuit centres escolars de l’illa duran a terme durant tot el curs un projecte per entrenar les capacitats emprenedores dels més joves. ICAPE està impulsat de manera conjunta per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), i la Conselleria d’Educació i Universitat, i ja fa cinc anys que s’aplica a la resta de les Illes Balears. De fet, des de l’IDI s’ha fet un esforç per donar a conèixer el programa a les escoles menorquines per tal que ICAPE sigui una realitat a les quatre illes.

Els centres de Menorca que formaran part d’ICAPE són Francesc de Sales, CC Sant Francesc d’Assís, CEIP Sa Garriga, CEIP Margalida Florit, CEIP Àngel Ruiz i Pablo, IES Josep M. Quadrado, IES M. Àngels Cardona i IES Pasqual Calbó i Caldés.

Un total de 133 grups alumnes de les Illes Balears de primària, secundària i formació professional participaran aquest curs a ICAPE, xifra que suposa un increment del 56 % respecte de l’any anterior, que va comptar amb 85 grups. Així, al voltant de quatre mil estudiants treballaran les capacitats emprenedores durant el proper curs escolar. L’augment s’ha produït sobretot en la línia de Joves Emprenedors Socials (JES), destinada a estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO).

L’objectiu d’ICAPE és impulsar les capacitats emprenedores dels alumnes, al mateix temps que es treballen els valors i la responsabilitat social. A més, es pretén que els estudiants aprenguin a treballar en equip, prendre decisions i assumir responsabilitats, a través de la metodologia de treball cooperatiu que es du a terme dins l’aula.

Formació dels professors

Un altre dels objectius d’ICAPE és que els alumnes participin activament en el programa i que siguin els protagonistes en totes les etapes de creació de l’empresa i distribució dels productes, per la qual cosa el paper del professor és fer de suport i assessorament. Per aquest motiu, els docents reben formació específica per poder aplicar ICAPE dins l’aula. De fet, els professors de Menorca han assistit aquesta setmana a diversos tallers per familiaritzar-se amb el projecte i dur-lo a terme dins classe.
ICAPE ha dissenyat un programa específic per a cada etapa educativa. Els alumnes de 5è i 6è de primària participen a Emprendre a la meva Escola (EME), que consisteix en la creació d’una cooperativa. En el cas dels alumnes d’educació secundària, ICAPE ha dissenyat Joves Emprenedors Socials (JES), en el qual els alumnes constitueixen i gestionen una ONG, que organitza i duu a terme activitats amb l’objectiu de finançar un projecte social que cobreixi una necessitat detectada a un país en vies de desenvolupament. El curs anterior es va dur a terme un programa pilot amb alumnes de formació professional bàsica, Joves Emprenedors Associats (JEA), que suposa també la creació d’una cooperativa a través de la qual fabriquen productes.

Enguany, com a novetat, es continua ampliant ICAPE a la formació professional de grau mitjà amb Joves Emprenedors Professionals (JEP). Durant el curs, els alumnes simularan la creació d’una empresa que hauran de gestionar. Hauran de desenvolupar un projecte empresarial segons la seva família professional.