torna

Detall de la notícia

Imatge 3069367

El Servei 24 hores, d'atenció telefònica de l'Institut Balear de la Dona, també atendrà el col·lectiu LGTBI

El Servei 24 Hores, d’atenció telefònica, que l’Institut Balear de la Dona (IBDona) ofereix a les dones víctimes de violències masclistes, a partir de l’1 de gener de 2018 també estarà a disposició de les persones que siguin víctimes d’aquestes formes de violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquest divendres, el Consell de Govern ha autoritzat l’IBDona a signar el contracte que permetrà l’ampliació del servei, per una quantia total de 385.000 euros.
 
El telèfon d’atenció social i d’acompanyament de l’IBDona forma part del model d’atenció integral a les víctimes de violències masclistes, i ofereix una informació adequada i al moment oportú sobre els serveis de suport i les mesures legals disponibles. L’ampliació del servei al col·lectiu LGTBI respon a la coordinació de les polítiques en matèria d’igualtat que s’exerceix des de la Conselleria de Presidència, concretament entre l’IBDona i el Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere. S’ha de recordar que, arran de l’aprovació de la Llei 8/2016, les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir, a les persones LGTBI que pateixin o es trobin en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.
 
Com que el contracte actualment en vigor finalitza el 31 de desembre de 2017, s’ha decidit que la licitació del nou contracte inclogui l’ampliació del servei al col·lectiu LGTBI, tenint en compte criteris d’eficiència i optimització de recursos i la valoració del bagatge de l’IBDona en l’atenció a víctimes de violències masclistes.
 
El Servei 24 Hores, d’atenció telefònica de l’IBDona, funciona des de fa més de deu anys i té com a finalitat oferir una resposta immediata a les demandes en matèria de violència de gènere, així com cobrir les necessitats d’informació, assessorament, acompanyament i suport a les dones víctimes de violència de gènere. L’IBDona presta el servei amb personal propi durant l’horari laboral i mitjançant un contracte de serveis la resta de la jornada. El Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere participarà en el plec de prescripcions tècniques per al nou contracte, que inclourà l’ampliació del servei al col·lectiu LGTBI, i posteriorment assessorarà l’empresa adjudicatària.