torna

Detall de la notícia

Imatge 3068233

La Conselleria d'Educació i Universitat convocarà mil places de docents a les oposicions del 2018

La Conselleria d’Educació i Universitat convocarà el 2018 oposicions per a mil places de personal docent de les Illes Balears. Així ho ha comunicat avui el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, després d’haver fet la proposta a la Mesa Sectorial d’Educació.

 

March ha explicat que la Conselleria, en base a la disposició addicional de la Llei estatal de pressuposts de 2017, pot treure des del 2017 al 2020 a l’entorn de 3.000 places d’oposició. “La proposta que avui hem dut a la Sectorial és de mil places per 2018 i, a més, els hem proposat una mesa sectorial per calendaritzar l’oferta de 2019, 2020 i 2021 en base a les places que tenim. A més es convocarà una mesa tècnica per tenir en compte les aportacions dels sindicats i una mesa sectorial per debatre altres mesures d’estabilitats dels interins”.

 

“Les tres mil places el que volen es estabilitzar el sistema i les persones i els centres perquè tenguin l’estabilitat que ara  que no tenen” ha afegit March. “Amb una taxa alta d’interinitat és molt difícil fer projectes pedagògics. És la principal mesura d’estabilitat dels interins. Si hi ha altres mesures les negociarem. Però vull deixar clar que la mesura d’estabilitat més important son les oposicions. Es la clau del sistema. I si s’ha reclamat oposicions s’ha de ser coherent. No hi pot haver contradiccions amb el que es diu davant i darrera”. A més, Martí March ha especificat que, abans de la Mesa Sectorial d'avui, s'han celebrat reunions bilaterals amb tots els sindicats amb la intenció de preparar aquesta proposta d'oposicions.

 

La intenció de la Conselleria és convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any. D’aquesta manera es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de pressuposts de 2017 que autoritza les administracions públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis del 2017, 2018 i 2019 de manera que els índexs d’interinitat puguin baixar a uns termes raonables.

 

A les Balears hi ha actualment un dels percentatges de docents interins més elevat de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és fer baixar el percentatge de docents interins fins a arribar aproximadament a un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, la qual cosa és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.

 

Tal com ha passat enguany, es preveu que les proves d’oposició tenguin lloc el mes de juliol a totes les illes, de manera que hi hagi el termini de temps necessari perquè els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.

 

Places a totes les illes i de tots els cossos


La proposta d’oposicions per al 2018 és de 1.000 places: 400 a primària, 547 a secundària, 45 a les escoles oficials d’idiomes i 8 a música i arts escèniques. Per illes, s’ofereixen 608 places a Mallorca, 118 a Menorca, 247 a Eivissa i 27 a Formentera.

 

El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o a especialitats relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com cuina o manteniment de vehicles, entre d’altres.

 

En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir el màxim de places possibles de formació professional juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. Les convocatòries d’oposicions per als anys 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat tenint en compte que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.

 

Pròximament es publicaran les especialitats i s’iniciarà tot el procés d’inscripció a les llistes corresponents per poder optar a les places que s’ofereixen.

 

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

ANYS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

26

344

8

66

19

125

0

12

53

547

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

63

 

20

 

22

 

2

 

107

 

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

3

33

2

6

1

6

0

0

6

45

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

10

6

4

1

3

1

0

0

17

8

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

9

 

2

 

4

 

0

 

15

 

MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

1

 

0

 

3

 

0

 

4

 

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

 

225

13

45

38

115

4

15

55

400

TOTAL

112

608

49

118

90

247

6

27

257

1.000

 

Les oposicions del 2017

 

A les proves d’oposició del 2017 s’hi varen presentar finalment 1.128 persones. Una vegada acabat el procés, s’han cobert 181 places del total de 257 places ofertes. Cal tenir present que de les 76 places que no s’han cobert, 17 només les podien ocupar persones amb discapacitat (torn de reserva per a aspirants amb discapacitat) i no es podien destinar a aspirants del torn lliure, encara que no s’hi presentàs ningú. En total, a les Balears s’han adjudicat el 70 % de les places que integraven el procés d’oposició.