vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3067795

CONCURSO-OPOSICIÓN 2018

El resultat dels sortejos públics per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats realitzats d’acord amb les resolucions publicades a la web de la DGPD han estat:

  • RT lletres d’inici del primer llinatge que serviran per efectuar la designació dels vocals dels tribunals
  • N lletra d’inici del primer llinatge que determinarà l’actuació dels aspirants en cada procediment de les proves selectives