torna

Detall de la notícia

Imatge 3067682

El Govern acorda els criteris tècnics del decret que regula la capacitació lingüística dels professionals del Servei de Salut

L’esborrany de decret elaborat per les conselleries de Salut i de Cultura, Participació i Esports, que desplega la Llei 4/2016, de 6 d’abril, que regula la capacitació lingüística dels professionals del Servei de Salut, estableix que el català és un requisit per a tot el personal del Servei de Salut.
 
No obstant això, el Servei de Salut i la Direcció General de Política Lingüística han acordat que en les convocatòries de selecció de categories sanitàries en què hi hagi mancança o insuficiència de professionals, les persones que no hagin pogut acreditar el nivell de català exigit seran admeses en la convocatòria sempre que el nombre de les places oferides sigui superior al nombre de participants. En aquests casos, aquestes persones disposaran d’un termini de dos anys per acreditar-lo des del moment en què prenguin possessió de la plaça. En qualsevol cas, aquesta situació afectarà únicament categories assistencials que siguin deficitàries i que prèviament s’hagi reconegut així per mitjà d’un informe justificatiu del Servei de Salut.
 
El Servei de Salut respecta el dret de tots els ciutadans de les Illes Balears de ser atesos en les dues llengües oficials. Per garantir aquest dret, ha creat recentment el Servei de Planificació Lingüística, que —entre altres funcions— fomentarà la formació i l’aprenentatge de la llengua catalana entre els professionals de la sanitat, promourà un procés de normalització lingüística als centres sanitaris i estudiarà les demandes dels usuaris del Servei de Salut en matèria lingüística. Aquest Servei actuarà en coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística.
 
En aquest sentit, cal destacar que ja s’han inscrit més de 1.100 professionals als cursos de català que han organitzat conjuntament el Servei de Salut i la Direcció General de Política Lingüística, mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics, que depèn de la mateixa Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
 
Avui s’ha presentat l’esborrany de decret a la Comissió Tècnica de la Mesa Sectorial de Sanitat i divendres es presentarà a la Mesa Sectorial perquè l’aprovi. Posteriorment, s’enviarà per la via d’urgència al Consell Consultiu, pas previ perquè finalment el pugui aprovar el Consell de Govern en els mesos vinents. L’esborrany s’adequa al que preveuen en matèria lingüística els Acords de Governabilitat subscrits entre els partits que donen suport al Govern.