torna

Detall de la notícia

Imatge 3067085

Reunió del grup de treball per dissenyar la qualificació professional de la construcció de la pedra en sec

El passat 22 de setembre va tenir lloc la segona reunió del grup de treball creat amb la finalitat d’incloure dins el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) la qualificació professional de la construcció de la pedra en sec. El grup està format per representants dels organismes següents: Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) –que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport–, Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Gremi de Margers de Mallorca, Escola del Marbre de Fines (Almeria) i Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la Universitat de la Corunya.

Els integrants del grup es varen reunir en primer lloc a la seu de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), que és l’organisme competent pel que fa referència a les qualificacions professionals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest indret foren rebuts pel seu director, Joan Antoni Sancho, com també per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i pel cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, Lluc Mas, els quals els varen donar l’enhorabona per la tasca realitzada, a més d’encoratjar-los a seguir endavant.

Després es dirigiren al refugi de Son Amer (Escorca), propietat del Consell de Mallorca, ubicat a la serra de Tramuntana i immers de ple en la Ruta de la Pedra en Sec. A Son Amer posaren en comú tot el material i la documentació treballada en el disseny de la qualificació aquests darrers mesos: competència general, unitats de competència amb les corresponents realitzacions professionals, àmbit professional, sectors productius, etc. També varen poder comprovar sobre el terreny les diferents construccions de pedra en sec, marges, camins, mines, etc. i les particularitats que té aquesta construcció a les Illes Balears. En aquest sentit, els membres del Ministeri i d’altres comunitats autònomes varen quedar gratament sorpresos per la realització d’aquesta tasca de manteniment i conservació.