torna

Detall de la notícia

Imatge 3066694

Resolució per la qual es regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació de les matèries del batxillerat a distància cursades pels alumnes matriculats al batxillerat ordinari

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de setembre de 2017 per la qual es regulen l’organització, el funcionament i l’avaluació de les matèries del batxillerat a distància cursades pels alumnes matriculats al batxillerat ordinari a les Illes Balears.