torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia sobre la proposta d'elaboració d'una ordre per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Eficiència energètica i energia solar tèrmica a les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores.

Així, abans de la redacció del projecte d’ordre per per elaborar el currículum del cicle formatiu de Grau Superior d’Eficiència energética i energía solar térmica a les Illes Balears  podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, carrer Ter, 16, 2ª planta,07009 de Palma, en el mateix termini.