torna

Detall de la notícia

Imatge 3066026

​2.177 establiments liquiden 44,1 milions d'euros a l'ATIB en el període voluntari de tributació de l'Impost del turisme sostenible, pel que fa a l'avançament de la liquidació de 2017.

El termini afectava als propietaris d’establiments turístics tradicionals que van optar per la modalitat d’estimació objectiva per a fer efectiva la tributació de les estades als seus allotjaments. No estaven cridats a tributar els propietaris dels allotjaments de lloguer d’habitatges de vacances, que han fet efectiva recentment la seva primera liquidació, per les estades meritades durant l’any anterior. Tampoc ho han fet els creuers, que han de liquidar l’impost a través de la modalitat d’estimació directa amb liquidacions trimestrals, ni la resta d’establiments que s’hagin acollit a aquest mateix sistema.

L’Agència Tributària de les Illes Balears ha donat per finalitzat el termini voluntari per efectuar la liquidació de l’Impost del turisme sostenible amb una recaptació de 44.170.460,45 euros, un 26,9% més que en el setembre de 2016. Aquesta quantitat es correspon amb els tributs abonats pels propietaris o els responsables de 2.177 establiments turístics de Balears, acollits al règim d’estimació objectiva.

Els establiments han hagut de liquidar pel total de l’any 2017, en comptes dels sis mesos de l’any passat, a causa de que l’Impost del turisme sostenible es va poser en marxa l’1 de juliol de 2016. Els obligats tributaris que hagin optat pel règim d’estimació objectiva han ingressat ara, a les arques de la Comunitat Autònoma, el 50% del total estimat de la liquidació anual de l’impost, a través d’una autoliquidació dels mòduls corresponents al seu allotjament, en funció d’una sèrie de variables que contemplen la categoria del local, la seva ubicació, l’ocupació, i els dies totals d’obertura, entre d’altres. Per aquests establiments en règim d’estimació objectiva, la liquidació definitiva de l’Impost per les estades turístiques de 2017 es farà el pròxim mes de gener.

Els 2.177 establiments de Balears que han complert amb les seves obligacions fiscals suposen gairebé la mateixa quantitat que en 2016 (2.190) Gairebé la meitat, 1.052, es corresponen a hotels en les seves diferents modalitats (hotels-apartament, rurals, de ciutat o de residència), que han liquidat més de 37,8 milions d’euros, un 85,7% del total de la recaptació. La segona tipologia d’allotjament han estat els apartaments, amb 572 establiments liquidats, per un total de 5,4 milions d’euros. La resta de tipologies d’allotjaments (agroturisme, hostals, turisme interior, fondes, pensions...) concentren uns 600 establiments, amb una liquidació global d’un milió d’euros.

Segons la seva distribució per illes, Mallorca concentra la major part dels establiments que han tributat, un 61,6% del total, que han liquidat un 71% de la recaptació. A Eivissa, el 21% dels locals han liquidat el 17,4% de la recaptació; a Menorca, el 10,1% dels establiments han aportat el 12,7% de la recaptació, mentre que a Formentera, amb el 4,7% del total de locals que han liquidat l’ITS en aquest período a Balears, han aportat l’1,5% de la recaptació.

La recaptació obtinguda a través de l’Impost del turisme sostenible es destina íntegrament a dotar el Fons d’Impuls al Turisme Sostenible. Segons el Pla Anual del 2017, enguany es preveu finançar nous projectes per valor de 64,6 milions d’euros, que seran licitats a partir de 2018. d’entre aquells que s’han presentat seguint les bases de la convocatòria del mateix Pla Anual. Una pròxima reunió de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible determinarà la selecció dels projectes decidits i que seran objecte de finançament amb càrrec a aquest instrument de solidaritat entre visitants i residents a les Illes que ha creat el Govern durant la present legislatura.