torna

Detall de la notícia

Imatge 3065582

El Govern aprova una despesa de 5 milions d'euros per al manteniment del metro i de la xarxa ferroviària de Mallorca

El Govern ha aprovat una despesa de 4.958.224 € en dos contractes diferents per al manteniment dels trens que cobreixen la línia ferroviària metropolitana Palma-UIB i, també, de la infraestructura i superestructura de vies de la xarxa ferroviària de Mallorca.

El primer contracte, per un valor global d’1.400.380 €, és per desenvolupar el manteniment de les unitats mòbils del metro fins a la UIB, i aquesta quantitat és per al pagament d’aquestes tasques entre 2017 i 2020. Així, enguany s’hi destinen 112.500 €; durant l’any 2018 la quantia és de 635.040 €; per al 2019 la despesa és de 540.240 €, i per al 2020 arriba a 112.500 €.

El segon contracte té com a objectiu la prestació del servei de manteniment de la via i els seus voltants en les condicions necessàries per garantir en tot moment nivells adequats de seguretat, confort i fiabilitat per a l’explotació ferroviària, tant de les línies de via doble Palma-Inca-Enllaç i Palma-UIB com dels brancs de via única Enllaç-sa Pobla i Enllaç-Manacor.

El pressupost és de 3.557.844 € per al període 2018-2021, prorrogable fins a un màxim de sis anys. La distribució de la partida econòmica és la següent: 988.290 € per al 2018; 1.185.948 € per al 2019; 1.185.948 € per al 2020 i 197.658 € per al 2021.