torna

Detall de la notícia

Imatge 3060244

El CEIP Mestre Pere Garau de Son Macià és un centre modèlic que servirà de referència per a futures infraestructures educatives

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han visitat avui el CEIP Mestre Pere Garau de Son Macià per celebrar amb la comunitat educativa del col·legi la posada en marxa del nou centre.

Francina Armengol ha destacat la feina feta durant anys per la comunitat educativa amb l'objectiu d'aconseguir l'escola nova: "lluitant per allò en què es creu, es poden aconseguir coses que pareixien impossibles", ha dit. Així mateix, ha destacat que l'educació és una prioritat absoluta pel Govern, perquè "invertir en educació és invertir en el futur d'una societat". La presidenta ha recordat l'augment en 800 mestres i professors fet durant aquesta legislatura i les inversions que s'han dut a terme en infraestructures.

Per la seva banda, Martí March ha recordat en el seu parlament la història d’aquest projecte. “Just acabàvem d’arribar a la Conselleria i ens vàrem reunir amb la comunitat educativa de Son Macià. Tothom estava molt preocupat perquè s’havien traslladat els infants a l’IES Manacor i encara no sabien res de les obres. Vàrem haver de córrer”. Cal tenir present que hi havia un contracte signat amb el Banc Europeu d’Inversió (BEI), on constava el projecte d’execució del nou CEIP Mestre Pere Garau, i que la previsió era que les obres es fessin l’agost de 2015. Això no obstant, com que no s’havia fet la reserva de disposició pressupostària a favor de l’IBISEC, no es va poder dur a terme la licitació pública del contracte. Aquest Govern va autoritzar la despesa necessària anticipada a compte del pressupost de l’IBISEC de 2016 i es varen poder iniciar les obres. “Ara el centre és una realitat, consensuada amb tots els seus usuaris que varen poder fer les seves aportacions per millorar el projecte definitiu i així construir un centre en el model del qual es basen els projectes dels nous centres que es projecten aquesta legislatura”.

Un nou Son Macià

El nou CEIP és d’una línia, és a dir, disposa de 3 aules d’ infantil i de 6 aules de primària amb un total de 225 places escolars. Actualment compta amb 132 alumnes. El pressupost ha estat de 2.394.412,16 euros.

El centre té una qualificació energètica A, ja que el projecte inclou elements constructius i de funcionament específics amb l’objectiu d’aconseguir un consum energètic quasi nul i unes condicions adequades de climatització.

L’edifici té 3 plantes i 10 metres d’alçada. En total hi haurà 2.331 m² de superfície construïda sobre un solar de 4.264 m².

El centre té la disposició següent:

a)Planta baixa: s’hi ubiquen l’AMIPA, el gimnàs, els vestidors, la cuina-càtering, el menjador, un nucli de banys i les dependències destinades a instal·lacions. Aquesta planta també disposa del porxo com a pati de jocs cobert. Respecte als espais exteriors, hi ha un hort, una pista poliesportiva exterior i pati de jocs.

b)Planta 1: a aquesta planta s’ubiquen l’accés principal, la zona d’administració, el nucli de banys, les 3 aules d’infantil amb els corresponents banys, l’aula de psicomotricitat i la sala de professors.

c)Planta 2: a aquesta planta s’ubiquen les 6 aules de primària, 4 aules de petit grup, el nucli de banys i una aula de plàstica.