torna

Detall de la notícia

Imatge 3059918

La taxa d'inserció laboral dels titulats d'FP se situa en el 80 % dos anys després d'obtenir la titulació

La taxa d’inserció laboral de les persones que conclouen els seus estudis de formació professional se situa en el 79,7 % dos anys després de finalitzar els estudis. A l’any d’arribar a la titulació, l’ocupabilitat és del 69,2 % i just en acabar la formació més d’un 25 % dels joves ja tenen feina. Les dades prenen com a referència l’evolució de la població objecte d’estudi per al curs 2013-2014. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi que els consellers de Treball, Comerç i Indústria i d’Educació i Universitat, Iago Negueruela i Martí March, respectivament, han presentat aquest dimecres. A l’estudi “Anàlisi de la inserció laboral dels titulats en formació professional a les Illes Balears” es destaca l’alt percentatge d’ocupabilitat dels titulats en estudis d’FP.

Entre les famílies professionals que registren la majors taxes d’inserció es troben Transport i manteniment de vehicles, Instal·lació i manteniment, Sanitat i Maritimopesquera, les quals se situen en un percentatge d’inserció per sobre del 85 %. En general, el rang d’inserció laboral és elevat i oscil·la entre el 89,8 % i el 66,7 %.

Així mateix, els titulats de grau superior mostren una major taxa d’inserció en el termini d’un any, en comparació als de grau mitjà, si bé les dades de les dues opcions convergeixen en complir dos anys. Finalment, per sexes, la distribució del col·lectiu és molt equitativa: 50,3 % dones i el 49,7 % homes, si bé es donen diferències per famílies professionals.

L’”Anàlisi de la inserció laboral dels titulats en formació professional a les Illes Balears” ha estat elaborat conjuntament per les direccions generals d’Ocupació i Economia, i de Formació Professional i Formació del Professorat i l’IBESTAT, que en farà un seguiment anual per actualitzar la inserció d’FP.

Valoracions
El conseller Negueruela ha indicat que la formació, i més concretament la formació professional, és un element indispensable per a “ampliar la competitivitat i la productivitat de les empreses i contribuir així a la millora del model econòmic de les Illes”. També ha remarcat que un alt percentatge d’estudiants que acaben FP (17,4 %) són majors de 30 anys, el que suposa una dada que demostra l’interès existent en retornar al sistema educatiu com a manera de millorar de l’ocupabilitat.

Per la seva banda, el conseller March ha remarcat la importància de les dades que es reflecteixen en aquest estudi, ja que “mostren l’alta capacitat d’inserció laboral que té la formació professional, a causa, entre d’altres coses, de la millora de l’oferta educativa d’aquest estudis i la seva adaptació a les necessitats del mercat laboral”. A més, ha destacat la importància de difondre encara més aquesta modalitat de formació entre alumnat, família i empreses, ja que “com es demostra amb aquestes dades, l’FP constitueix no només una via efectiva d’inserció laboral sinó també una excel·lent manera que l’alumnat continuï la seva formació més enllà de l’ensenyament obligatori”.