torna

Detall de la notícia

Imatge 3059743

Educació recupera les ajudes per a APIMA i FAPA de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar una resolució mitjançant la qual recupera les ajudes destinades a les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i a les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA) per un total de 300.000 euros, amb la finalitat de fomentar la participació de tota la comunitat educativa i, en general, la formació per a la participació i el suport d’iniciatives educadores que puguin dur endavant les diferents entitats associatives de pares i mares d’alumnes.

Cal destacar que aquestes ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions varen desaparèixer el 2011 i que des del curs passat la Conselleria fa feina per recuperar-les. Ja el curs 2016-2017 es varen destinar 70.000 euros a ajudes per a FAPA i per al curs 2017-2018 s’hi afegeixen 230.000 euros per a les APIMA.

Termini obert per sol·licitar les ajudes

Totes les associacions de pares i mares (APIMA) i les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA) poden presentar les sol·licituds fins al proper 6 d’octubre.

Aquesta convocatòria destina 300.000 euros a ajudes per a les despeses que s’hagin produït entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2017. Les despeses que es preveuen en aquesta convocatòria van des d’activitats de formació a despeses d’assegurances o de lloguer dels locals de les associacions.

La Conselleria d’Educació i Universitat considera prioritari orientar la línia de foment destinada a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions de pares i mares a fi d’ajudar-les a desenvolupar les seves funcions.

Trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3058142