torna

Detall de la notícia

Imatge 3059557

Educació convoca els ajuts de recerca pels centres d'ensenyaments artístics superiors de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la direcció general de Política Universitària i d’Ensenyaments Superiors va publicar el passat 4 de setembre la convocatòria d’assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Una convocatòria que romandrà oberta fins el proper 29 de setembre i que té per objecte establir les pautes i els criteris d’actuació per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa de constitució de grups de recerca als centres dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears per als cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

Per aquest 2017 s’ha destinat una partida de 8.000 euros per  finançar projectes de recerca que tenguin com a finalitat l’estudi de temàtiques pertinents en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

 Els requisits 

Per poder participar d’aquesta convocatòria d’ajuts les persones interessades s’han de constituir en un grup de recerca de com a mínim 3 investigadors, han d’estar desenvolupant un programa de recerca en línies pròpies dels ensenyaments artístics i  almenys el 50 % dels membres del grup investigador del projecte (com a mínim dos membres), han d’estar vinculats estatutàriament o contractualment a l’organisme o a la institució beneficiaris.

Cal destacar que els ajuts econòmics que s’obtinguin s’han de destinar a cobrir despeses necessàries per dur a terme l’activitat proposada, que el límit d’assignació màxima per anualitat i projecte és de 2.000 euros i que cada centre pot presentar un màxim de dos projectes de recerca.

L’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) serà l’encarregada de dur a terme l’avaluació externa dels projectes d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquesta convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds es va iniciar el 4 de setembre i finalitza el 29 de setembre de 2017.