torna

Detall de la notícia

Imatge 3058886

Més de 300 empreses participen de l'oferta d'FP dual a Balears per al proper curs 2017/18

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Cambra de Comerç de Mallorca col·laboren des de l’any 2000 en diferents iniciatives a través d’un conveni per fomentar la qualitat i la millora de la Formació Professional de les Illes Balears. Avui, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el president de la Cambra de Comerç de les Illes Balears, José Luís Roses, han explicat les principals actuacions que s’han dut a terme el curs 2016/17 en el marc d’aquest conveni, enfocades especialment en l’àmbit de  la Formació Professional Dual. També han assistit la responsable de formació de la Cambra, Cristina Julià, i la directora general d'FP i Formació del Professorat, Maria Alorda.

L’FP Dual és un model de formació professional que es va començar a impartir fa quatre cursos (2012/13) i que combina la formació en centres educatius i la formació en empreses amb un contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït. El curs 2016/17 es varen oferir 235 places d’FP dual a 13 centres de secundària de Balears. Per al curs 2017/18 s’incrementa l’oferta de places fins arribar a les 280, amb una implicació de més de 300 empreses. En total s’ofereixen 4 graus superiors i 9 graus mitjans en la modalitat d’FP dual.

La Cambra de Comerç ha participat i assessorat la Conselleria d’Educació i Universitat sobre l’oferta de formació professional dual per ajustar oferta i demanda a les necessitats actuals del mercat i fer propostes basades en perspectives de creixement de diferents sectors econòmics. En aquest sentit, el darrer informe que s’ha elaborat per part d’aquesta entitat, analitza el coneixement de més de 500 empreses sobre l’FP dual i les perspectives de contractació durant 2017. Algunes de les dades més rellevants són que un 71% de les empreses desconeix l’FP dual encara que la meitat (un 49,3%) estarien interessades en conèixer-la. El major desconeixement es dóna a les illes de Menorca i Pitiüses i el major interès per descobrir-la es dóna a Eivissa (fins a un 68,9%). Cal recordar que fins el present curs escolar només s’ha oferit FP dual del sistema educatiu a Mallorca i que ara arranquen a Eivissa els cicles de grau mitjà de Cuina i Gastronomia a l’IES Isidor Macabich i el de Jardineria i Floristeria al CIFP Can Marines.

Cal destacar la valoració altament positiva que fan les empreses que participen en algun projecte d’FP dual, sobre la contribució d’aquesta modalitat a la transferència de coneixement entre la plantilla de l’empresa i de la incorporació de gent jove a la formació, per davant de beneficis econòmics o laborals que els aporta.

Martí March, ha explicat que la necessitat de donar a conèixer l’FP dual fa que des d’Educació es valori especialment la col·laboració d’entitats com la Cambra de Comerç per difondre-la tant entre les empreses com entre els joves susceptibles de rebre aquesta formació, sobretot aquells que ja no es troben en el sistema acadèmic perquè decidiren incorporar-se al món laboral sense una titulació de formació professional i ara veuen la importància d’aconseguir-la. L’FP dual és la modalitat que més implica a les empreses en la formació, és una opció formativa a mig camí entre el món professional i l’educatiu amb un alt índex d’inserció laboral però que requereix d’una estreta coordinació entre el centre educatiu i l’empresa.

Per la seva banda, Josep Lluis Roses, ha valorat molt positivament aquest innovador model, que suposa una aposta per la qualitat de la formació  i un futur laboral també més qualificat. Roses, ha destacat que les Illes Balears són l’única comunitat on les empreses que col·laboren amb aquest model signen contractes de formació amb els estudiantsEnguany s’han signat 130 contractes nous amb empreses de diferents sectors econòmics, una xifra gens menyspreable, tenint en compte que el primer any tan sols se’n van signar 9. I, d’un cicle formatiu que s’oferia aleshores, s’ha passat  per aquest curs a ofertar 13 titulacions.

Altres actuacions en el marc del conveni de col·laboració

  • S’han establert contactes amb empreses interessades en l’FP dual i s’ha elaborat una base de dades d’empreses interessades en cada cicle.
  • S’ha fet la selecció de les empreses interessades i se’ls ha oferit suport per elaborar i gestionar els contractes de treball i aprenentatge, i els acords de col·laboració entre centres educatius i empreses.
  • S’han elaborat materials activitats de difusió de l’FP dual per a tots els agents participants.  Es poden consultar a la web de la Cambra de Comerç http://fp-dual.es/
  • Es fa formació per als tutors dels centres educatius i sessions informatives i d’orientació per als alumnes,
  • Es treballa en una eina per mesurar quantitativament i qualitativament el projecte d’implantació de la formació professional dual
  • Està previst analitzar l’evolució de la inserció laboral dels alumnes.

En total, i en virtut del conveni de col·laboració  entre Educació i Cambra, s’han invertit 112.000 euros el 2016 (80.000 a càrrec  de la Conselleria d’Educació i Universitat  i 32.000 a càrrec de la Cambra de Comerç).
Més informació: fp.caib.es/dual

En acabar la presentació als mitjans de comunicació, el conseller i el president de la Cambra han parlat amb l'alumna d'FP dual del grau superior d'Administració i Finances, Irene Ramallo, que està fent aquesta modalitat a la Cambra, i amb el seu tutor, Bibiloni.