torna

Detall de la notícia

Imatge 3057164

La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació i Universitat posen en marxa per al curs 2017-2018 la quarta convocatòria del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears

Aquest Programa s’adreça a tots els centres educatius adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat el curs 2017-2018, tant de titularitat pública com privada.
Pretén facilitar i afavorir que tota la comunitat educativa adopti models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

L’àmbit educatiu constitueix un espai idoni per abordar la promoció i l’educació per a la salut, ja que la infància i l’adolescència són les etapes del desenvolupament vital en les quals s’adquireixen els principals hàbits de vida que es consolidaran amb els anys.

Els centres educatius es poden constituir centres promotors de la salut quan apliquen, en el marc educatiu, intervencions de promoció i educació per a la salut. Aquestes intervencions estan recomanades per diverses institucions com ara l’OMS, la UNESCO, la UNICEF, el Consell d’Europa o la Comissió Europea, entre d’altres, ja que ho consideren la manera més efectiva per promoure, a la llarga, l’adopció d’estils de vida saludables i el camí perquè l’educació per a la salut arribi als grups de població més joves, amb independència de factors com ara la classe social, el gènere o el nivell educatiu dels pares i de les mares.

L’estructura que es proposa en el Programa és treballar segons els eixos prioritaris d’intervenció: l’alimentació saludable i la vida activa, el benestar i la salut emocional, la prevenció de conductes addictives, l’educació afectiva i sexual, i la seguretat i la prevenció de riscs. Molts d’aquests eixos estan relacionats i, molt probablement, quan es treballa un eix repercuteix en els altres.

Per tant, perquè un centre pugui ser considerat promotor de la salut, caldrà que tota la comunitat educativa adopti com a compromís un plantejament innovador, integrador i holístic en el foment de la salut per desenvolupar, finalment, estils de vida dins un ambient favorable.