torna

Detall de la notícia

Imatge 3056725

Cursos específics quadrimestrals d'idiomes

1r QUADRIMESTRE

EOI DE PALMA

ANGLÈS

 • Actualització Nivell Intermedi 2
  • Destinataris: Antics alumnes nivell Intermedi 2 (B1) i nous alumnes amb nivell B1
  • Dates del curs: De l’1 d'octubre de 2018 al 25 de gener de 2019
  • Matrícula: 12 i 13 de setembre de 2018
  • Durada: 62 hores
  • Requisits: Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient (B1) per poder seguir les classes
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència
 • Actualització Nivell Avançat 2
  • Destinataris: Antics alumnes nivell Avançat 2 (B2) i nous alumnes amb nivell B2
  • Dates del curs: De l’1 d'octubre de 2018 al 25 de gener de 2019
  • Matrícula: 12 i 13 de setembre
  • Durada: 62 hores
  • Requisits: Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient (B2) per poder seguir les classes
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència
 • Actualització Nivell C1
  • Destinataris: Antics alumnes nivell C1
  • Dates del curs: De l’1 d'octubre de 2018 al 25 de gener de 2019
  • Matrícula: 12 i 13 de setembre de 2018
  • Durada: 62 hores
  • Requisits: Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient (C1) per poder seguir les classes
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència

ALEMANY

 • Preparació del nivell C2
  • Destinataris: Antics i nous alumnes amb el nivell C1
  • Dates del curs: De l’1 d'octubre de 2018 al 16 de maig de 2019
  • Matrícula: 12 i 13 de setembre de 2018
  • Durada: 124 hores
  • Requisits: Acreditar el nivell C1 d’EO o haver obtingut nivell C1 a la prova d’anivellació (10 de setembre 2018)
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència

 

EOI D’INCA

FRANCÈS

 • Destreses de comunicació oral
  • Destinataris: Alumnes amb nivell A 2 o B1 de francès
  • Dates del curs: Del 6 de novembre de 2018 al 14 de febrer de 2019
  • Matrícula: Del 30 d’octubre al 13 de novembre de 2018
  • Durada: 52 hores
  • Requisits: Acreditar el nivell A2 o B1 d’EOI o haver obtingut el nivell exigit a la prova d’anivellació
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència

 

EOI DE CIUTADELLA

ALEMANY

 • Actualització de coneixements- nivell Bàsic 2
  • Destinataris: alumnes amb coneixements bàsics d’alemany (nivell A1), que vulguin actualitzar i reforçar el seu nivell d’alemany cap a l’adquisició del nivell A2
  • Dates del curs: Del 7 de novembre de 2018 al 13 de febrer de 2019
  • Matrícula: Del 5 al 13 de novembre de 2018
  • Durada: 54 hores
  • Requisits: Acreditar el nivell Bàsic A1 o haver obtingut el nivell exigit a la prova d’anivellació
  • Taxes: 73,23 € + serveis generals:11,27 € (aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si l'alumne ja està matriculat a l'EOI, no l'ha de tornar a pagar) + obertura expedient: 23,66€ (aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai alumne a l'EOI)
  • S’emetrà un certificat d’aprofitament si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència