Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

JOVES QUALIFICATS: acta de selecció de persones treballadores. PROJECTE: recerca i aplicació de la directiva hàbitat 92/43/cee i aus 2009/147/ce en els espais xarxa natura 2000. CATEGORIA: Tècnic medi ambient

Darrera actualització: Wed Sep 13 09:43:27 CEST 2017

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears