torna

Detall de la notícia

Imatge 3055173

Educació amplia les estades formatives del professorat de formació professional a tot l'Estat i a la Unió Europea

Per primera vegada el professorat de formació professional de les Illes Balears podrà realitzar estades formatives no només a empreses i entitats de les Illes Balears sinó també a les de l’Estat espanyol o la Unió Europea. Així s’estableix a la nova Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017 publicada fa uns dies al BOIB (7/09/2017) per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats.

L’objectiu d’aquesta nova normativa és regular la realització d’estades en empreses del professorat per afavorir l’actualització dels coneixements tècnics i pràctics del professorat en les seves especialitats dins un entorn real de treball i permetre ampliar les seves competències professionals en relació als procediments de treball, instrumentació i mètodes d’organització a través de la seva integració en els diferents processos productius. Les estades formatives permeten la identificació de les necessitats reals associades a les competències professionals de la funció docent i faciliten que el professorat esdevengui agent imprescindible en la transformació i la millora de la formació professional.

Per primera vegada també s’incorpora al sistema d’estades en empreses el professorat dels centres amb cicles formatius concertats.

Aquestes estades formatives tenen una durada d’entre 20 i 100 hores. En el curs passat (2016-2017) hi participaren 40 professors de formació professional. Amb aquesta nova regulació se simplifiquen els procediments i es fomenten condicions perquè més professorat hi pugui participar.