torna

Detall de la notícia

Imatge 3052640

Més docents, més alumnes i millors infraestructures marquen el curs 2017/18

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presentat les dades corresponents a l’inici del nou curs 2017/18 a les Illes Balears. L’han acompanyat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. March ha destacat l’esforç realitzat per part de l’equip de la Conselleria en la consolidació de les línies que vertebren el projecte educatiu del Govern per aquesta legislatura: la millora de les infraestructures, la recuperació i consolidació de les condicions sociolaborals dels docents i l’establiment de línies pedagògiques, formatives, d’innovació i avaluació per a la millora dels resultats.
 
Més alumnes i ràtios més baixes
Una de les característiques que diferencien la Comunitat de les Illes Balears de la resta de comunitats és el creixement continu de l’alumnat. Des del curs 2010/11 al 2016/17 el nombre d’alumnes ha crescut un 5’86% a les Illes Balears, 9.765 alumnes. A dia d’avui s’han matriculat 165.519 alumnes, entre d’ells més de mil alumnes nouvinguts fora de termini, per tant es pot assegurar que a les Balears haurà tengut un creixement de més de 10 mil alumnes en els darrers 7 anys, uns tres mil des d’inici de legislatura.
 
Malgrat això, Balears compta amb la ràtio mitjana d’infantil més baixa dels darrers deu anys, de 20’5 alumnes/aula i això s’explica, en bona part, pel fet que aquest és el segon curs en que s’ha fixat la ràtio d’alumnes de quart d’Educació Infantil, es a dir, el alumnes de tres anys a 20 per aula (per davall de la ràtio legal de 25 per aula). La mitjana de la resta de nivells educatius també es troben per davall de les ràtios que marca la llei. Quant a la ràtio mitjana alumne/professor s’ha passat d’un 13’3 el curs 2010/11 a un 12’2 a Infantil i Primària  es preveu que estigui en la mitjana dels cursos anteriors a la resta de nivells el curs 17/18 .
 
Més professors i una especial atenció a la diversitat
Aquest curs comptarà amb 14.977 docents, destacant un increment de 202 professors nous a l’ensenyament públic, que afegits als 600 recuperats des del 2015, suposa que el sistema educatiu de les Illes haurà incorporat més de 800 docents en 3 cursos. Aquesta xifra cobreix amb escreix les places que es varen retallar a l’anterior legislatura.
 
Al curs 2017/18 destaca l’increment de docents  a Eivissa, 53 més que en el curs passat. Proporcionalment és l’increment de professorat més alt de Balears. A Mallorca el curs començarà amb 140 professors més, Menorca amb 4 i Formentera amb 5.
 
Aquest increment ha estat especialment notable a l’atenció a la diversitat. Des de principi de legislatura s’han incorporat més de 160 professors especialistes en atenció a la diversitat (Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, etc) i s’han reforçat els equips d’orientació tant d’atenció primerenca com de primària (EOEP i EAP) com de centres amb 40 professionals més. De tots ells, el curs 2017-18 hi ha 28 orientadors i 40 professors especialistes més que en el curs anterior, 21 d’aquests a Eivissa.
 
El 2018 es tornaran a convocar oposicions amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla docent. A Balears actualment hi ha un 34’1% d’interins mentre que la mitjana estatal és del 19%. El mes d’octubre es preveu anunciar la nova convocatòria.
 
El curs acadèmic 2017-18 es posa en marxa el CCEE Sant Josep d’Eivissa per donar resposta a una reivindicació de les famílies de la illa d’Eivissa, amb alumnes amb necessitats educatives especials de caire greu i permanent associades a discapacitat.  El centre serà gestionat per l’Associació AMADIBA, que actualment té amb supervisió a la seva seu de Mallorca a alumnes greument afectats procedents de la illa d’Eivissa, matriculats a Mallorca, i per tant viuen allunyats de la seva família.
 
Enguany hi haurà 9 Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) més que el curs passat i es milloren les condicions contractuals de tots els auxiliars de manera que podran atendre més alumnes.
 
Els centres de Secundària recuperen la figura dels educadors socials que va eliminar l’anterior govern. Ara 10 centres de Mallorca, Menorca i Eivissa comptaran amb aquests especialistes.
 
Enguany a Menorca els alumnes d’ESO o batxillerat que estudien simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa podran accedir al Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) en l’IES Josep Maria Quadrado, que ja s’ha implantat amb èxit a Mallorca i a Eivissa. A  més, s’ha ampliat l’oferta d’ensenyaments esportius de règim especial de bàsquet i futbol a l'IES Cap de Llevant en horari de matí.
 
En el camí de les infraestructures de qualitat que Balears necessita
El nou curs suposa l’estrena del centre d’Infantil i Primària de Son Macià i l’inici del reclamat IES de Santa Maria. En el darrer trimestre de 2017 està prevista la licitació de les obres de l’ampliació de l’IES Binissalem, del Conservatori de Palma, de l’IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i de l’IES Puig de sa Font (Son Servera).
 
Des del inici de la legislatura s’han invertit més de 25 milions d’euros  amb 400 obres a prop de 182 centres, es a dir, 6 de cada 10 centres públics de Balears ha estat objecte d’alguna millora d’infraestructures.  
 
Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 que estableix les prioritats d’actuació  i preveu les  necessitats de creixement de manera que tant l’actual Govern com el pròxim comptin amb una planificació detallada del que s’ha de fer.