Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Avantprojecte de decret pel qual es regulen la notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'ATIB

Darrera actualització: Mon Sep 11 14:49:10 CEST 2017

Avantprojecte de decret pel qual es regulen la notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears i s'estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans electrònics.

En el BOIB núm. 111, de 9 de setembre de 2017, es va publicar l’anunci del tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte de decret pel qual es regulen la notificació i la comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears i s’estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans electrònics.

Durant aquest tràmit d’informació pública, que comprèn de l’11 de setembre al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos, es poden presentar, si escau, al·legacions (per escrit) davant la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (carrer del Palau Reial, 17, 07001 Palma).

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears