torna

Detall de la notícia

Imatge 3048993

El curs 2017/18 comptarà amb 75 centres reformats per gairebé 12 milions d'euros

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, ha presentat avui el balanç de les obres que s’han fet aquest estiu a 75 centres educatius de les Balears. Des d’Educació s’ha destacat que és la primera vegada a les Illes que s’executen tantes obres d’aquesta complexitat i alta inversió durant els mesos d’estiu i per això s’ha valorat com a especialment positiu el bon funcionament de la immensa majoria d’actuacions que s’estan duent a terme.

 

Les obres han suposat una inversió de gairebé 12 milions (11.906.934,72 euros), ja que en una bona part es tracta d’intervencions importants de caràcter estructural que tenen a veure amb la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, rehabilitacions, ampliacions d’aules UECCO, reformes integrals o retirada de fibrociment, a més de l’inici de les obres de l’IES Santa Maria. En total, aquest estiu s’han fet obres a 46 centres de Mallorca, 18 de Menorca,10 d’Eivissa i 1 de Formentera.

 

La majoria de els obres tenen un termini d’execució de dos mesos, malgrat que n’hi ha una part que coincideixen amb període escolar. Això suposa que el 90% dels centres tendran acabades les obres en el termini previst. En els casos que coincideixen en període lectiu s’ha procurat que les obres més voluminoses o molestes es fessin a l’estiu o en hores que no hi ha alumnes als centres.

Entre totes les obres previstes hi ha tres incidències destacables: el retard en les obres del CEIP Santa Isabel, la modificació del projecte del CEIP Jafudà Cresques ¾les dues obres a Palma ¾ i la modificació del projecte del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, d’Alaior.

En el cas del CEIP Santa Isabel se n’està fent una reforma estructural que coincideix amb la reforma del pati del centre, la qual cosa implica el trasllat d’una part dels alumnes al CEIP Son Quint. Les obres del CEIP Jafudà Cresques han patit un retard derivat de la modificació del projecte original. Finalment, en el cas del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, una vegada iniciada l’obra s’ha descobert que la coberta està molt deteriorada i necessita una actuació major. Només el cas de Santa Isabel ha suposat el trasllat de l’alumnat; la resta d’alumnes continua als centres respectius.

Obres importants que permetran reduir les aules modulars

Des de l’inici de la legislatura s’ha incrementat any rere any la inversió en la millora de les infraestructures educatives, ja que s’ha passat dels 6.762.873 euros el 2015 als 21.487.830 euros el 2017. Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 i estan orientades a solucionar un dèficit històric que, combinat amb un nombre creixent d’alumnes, fa imprescindible actuacions importants a totes les illes.

Entre les novetats previstes per abans d’acabar l’any hi ha l’inici de les obres del nou IES Santa Maria, que ja han començat el procés, a més de la licitació de les obres de l’ampliació de l’IES Binissalem, del Conservatori de Palma, de l’IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i de l’IES Puig de sa Font (Son Servera).

Aquestes obres, que suposen noves construccions i ampliacions importants, tindran un impacte directe en la reducció d’aules modulars. Es preveu que en acabar la legislatura s’hauran pogut eliminar entre 60 i 80 d’aquests espais.

Actualment hi ha 122,5 aules modulars a les Balears: 85,5 a Mallorca, 12 a Menorca, 17 a Eivissa i 8 a Formentera. En total, el curs 2017-2018 hi haurà 16 aules més que el curs passat: 15 a Mallorca i 2 a Eivissa, mentre que a Menorca se n’ha llevat una.