torna

Detall de la notícia

Imatge 3048057

Més de 8 milions d'usuaris han emprat el transport públic interurbà a Mallorca entre gener i juliol d'enguay

Un total de 8.345.761 usuaris ha emprat els serveis de transport públic interurbà (tren, bus i metro), que són gestionats pel Govern a l’illa de Mallorca, entre els mesos de gener i juliol de 2017. Aquesta xifra representa un augment del 7,3 % respecte dels usuaris dels serveis de transport en els mateixos mesos de l’any 2016, amb un increment de 568.000 usuaris. El 2016, en aquest període, es comptabilitzaren 7,7 milions d’usuaris i enguany en són 8,3 milions.
 
El 2017, els busos interurbans han transportat un total de 5,3 milions de viatgers; les línies de tren d’SFM, un total de 2,5 milions, i al metro el nombre d’usuaris ha arribat als 466.668.
 
Així ho han explicat avui el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, en fer balanç de l’evolució d’usuaris del transport públic en els darrers mesos, tot destacant la tendència a l’alça que s’observa des de 2015.
 
L’increment més significatiu ha estat el dels usuaris del servei de busos del TIB, que ha representat un 10,1 %. S’ha passat de 4.864.540 passatgers el 2016 en el període de gener a juliol, a 5.353.577 fins al 31 de juliol de 2017.
 
En el cas del tren l’increment és del 2,9 %; i en el del metro, de l’1,7 %. Les línies de tren d’SFM han transportant un total de 2.525.516 usuaris entre gener i juliol d’enguany; mentre que el 2016 (en aquest període) foren 2.454.170. Això representa un 2,7 % més.
 
Pel que fa al metro, el nombre d’usuaris ha arribat el 2017 als 466.668; i el 2016 (fins a juliol) foren 459.011 usuaris, un increment de l’1,7 % més.
 
 
Tendència creixent des de 2015
 
L’ increment de viatgers és una tendència dels darrers anys; així doncs, entre el 2015 i el 2017 l’augment de passatgers ha estat del 19,5 % (període de gener a juliol).
 
El total de passatgers de 2015 en el període de gener a juliol fou de 6.981.420, xifra que en els mateixos mesos de 2017 ha passat a 8.345.761.
 
L’autobús interurbà ha estat el servei que ha experimentat un augment més significatiu, ja que ha passat dels 4.685.779 passatgers als 5.353.577; un 14 % més respecte del període de gener a juliol de 2015.
 
El conseller ha vinculat l’increment a les millores ja introduïdes en els serveis, tot i que ha assegurat que queda encara camí per recórrer. En aquest sentit, ha afirmat que serà la culminació dels projectes ara en marxa (com l’electrificació del tren; el pla d’accessos als espais naturals, amb algunes línies ja actives; les noves concessions de busos interurbans de 2019 i la integració tarifària amb l’EMT, amb una primera fase el 2018 i una segona el 2019) el que permetrà fer un salt qualitatiu importantíssim.
 
En aquest sentit, el conseller ha dit que “estam a mig camí i veient com els canvis que anem fent es tradueixin en un increment d’usuaris això encoratja a seguir fent feina per consolidar aquest canvi, de manera que el transport públic sigui cada vegada més atractiu pels usuaris”.
 
 
Entre les millores ja iniciades el conseller ha destacat, entre d’altres:
 
— Les noves línies d’autobús entre l’aeroport i les zones turístiques de Mallorca.
— Les altres línies que han millorat substancialment la connexió de determinats pobles —Costitx, Sencelles, Biniali, ses Alqueries, Santa Eugènia— amb els centres hospitalaris d’Inca o Son Llàtzer i l’estació intermodal.
— La connexió directa de les línies 331 (Mancor i Biniamar) i 332 (Selva, Caimari i Moscari) amb l’Hospital Comarcal d’Inca.
— La renovació dels busos més envellits de la flota (30 busos renovats).

  • La reducció del preu del bitllet senzill de tren en un 10 %.

 
Nou marc normatiu
 
El conseller Marc Pons ha anunciat també que un dels projectes principals d’aquest nou curs polític serà la modificació de la Llei de transports i la redacció del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.  Pons ha indicat que els canvis que s’introduiran a la Llei cerquen establir les bases d’un nou model que planteja un concepte global de mobilitat i el seu desenvolupament. Per exemple, preveu la creació dels plans insulars de mobilitat, que hauran de plantejar solucions de mobilitat més enllà de les infraestructures viàries.
Igualment, el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, en el qual ja s’està fent feina, s’orienta des del primer moment a dibuixar un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat.