torna

Detall de la notícia

Imatge 3045822

Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s’han d'inscriure en el Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d’activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol).

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, documents...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2943334.