torna

Detall de la notícia

Imatge 3045729

Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat

El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, és l’instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent.  

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, documents...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1479126.