torna

Detall de la notícia

Imatge 3045291

El Govern suma sis mesos consecutius complint amb el període legal de pagament a proveïdors i deixa la demora mitjana en 19 dies

El Govern de les Illes Balears ha tornat a millorar l’indicador de pagament a proveïdors, acumula sis mesos consecutius de compliment dels límits de demora màxima i ha aconseguit baixar aquest registre per primera vegada per sota dels 20 dies. La darrera dada corresponent al mes de juliol és de 18,99 dies, segons la informació publicada per la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i que es pot consultar a través d’aquest enllaç:

http://www.illesbalears.cat/sacmicrofront/contenido.do?idsite=5125&cont=73800

Aquest registre és el millor de tota la sèrie històrica que s’inicia en 2014 i manté una tendència de reducció del període de demora mitjana de pagament a proveïdors durant tot el primer semestre de 2017. Si al mes de juny el Govern va aconseguir baixar fins als 20,5 dies, la dada de juliol situa aquest indicador en 18,99 dies i suposa continuar per sota dels 30 dies per sisè mes consecutiu, des de febrer.

En conseqüència, el Govern aconsegueix revertir el procediment de mesures coercitives al qual s’inclogué a Balears el passat mes d’octubre, quan havia sobrepassat durant dos mesos consecutius el registre de 60 dies en la demora mitjana del pagament a proveïdors. Segons l’article 20.7 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’Estat ha d’aixecar el procediment de aquestes mesures automàtiques de correcció quan la CA encadeni sis mesos consecutius amb valors de PMP inferiors als 30 dies.

El Govern va superar per darrera vegada el termini de 30 dies el passat mes de gener. Durant sis mesos consecutius, Balears ha tancat el PMP amb registres inferiors fins arribar a l’indicador de 18,99 dies del mes de juliol. En aquest mes, segons les dades de la Intervenció General de la CAIB, el pagament dels proveïdors relacionats amb el sector de la sanitat ha registrat una nova millora, fins a situar-se en una demora mitjana de 22,26 dies, enfront dels 26,5 dies de la dada del mes de juny.

El PMP per factures a proveïdors relacionades amb el sector de l’educació situa en 0,77 dies el termini de pagament abans del període legal, i les de serveis socials han enregistrat una demora mitjana de 10,18 dies, mentre que la resta de factures del Govern amb proveïdors s’han abonat a 13,44 dies, segons les dades de l’Intervenció General corresponents al mes de juliol.

“L’assoliment de aquest índex baix de pagament a proveïdors és una feina que aquest Govern ha perseguit i ha lluitat molt des de l’inici de la legislatura”, valora la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera. També considera que aquest indicador, amb les dades corresponents als darrers mesos, “reflecteix les millores introduïdes en la gestió, genera confiança en l’Administració i és molt important perquè reverteix en les empreses que proveeixen el Govern, especialment al sector sanitari”.